Děkujeme všem, kteří nás prostřednictvím www.agecko.cz v průběhu celého roku podpořili a obdarovali.

Vašich darů a podpory si ceníme a upřímně děkujeme.