Ve čtvrtek 31.11. 2017 proběhlo v aule školy vzdělávací anglické divadelní představení pro 3. a 4. ročníky.

Herci z divadla The Bear přijeli již potřetí z Prahy seznámit studenty jednoduchou a zábavnou formou se stěžejními anglicky psanými literárními díly. Představení se zaměřilo na tyto díla a autory: Beowulf, Chaucer, Shakespeare, angličtí básníci 17. a 18. století a Na Větrné hůrce.

Diváci se mohli pobavit zjednodušenými scénkami a kvízy na motivy hrdinského eposu Beowulf, Canterburských povídek, nebo Shakespearových her. Jednotlivé ukázky diváka seznamovaly i s dobou a podobou jazyka, ve které vznikaly. Nebyla opomenuta také poezie a významní američtí spisovatelé.

Za kabinet AJ Mgr. Iveta Peňasová

1131

1131

1131