1. 12. 2017 vyvrcholilo slavnostní vernisáží snažení studentů tříd 2. C, 2. S, 3. A a 3. C, kteří pod vedením L. Ondráčka, L. Pospíšilové a A. Řezníčkové pracovali na projektu 100 let Československa (s podtitulem Rodino, vyprávěj).

Studenti měli za úkol oslovit své rodinné příslušníky, ptát se jich na rodinnou historii, získat nějaký předmět, který je spojen s historií státu, a zpracovat příběh, který se k tomuto předmětu pojí. Nakonec předměty a texty vystavili. Na výstavu se přišli podívat studenti dalších tříd i žáci CZŠ; řada z nich byla překvapena tím, jak hodnotné předměty a zajímavé příběhy výstava představila. „Zaujal mě zápal studentů, díky kterému získali tolik cenných informací o svých rodinách,“ řekla po zhlédnutí výstavy jedna ze studentek.

Výstava pokračovala i v sobotu 2. 12., tedy během Dne otevřených dveří na AG. Návštěvníci neskrývali své překvapení a zájem, zvláště dospělí vzpomínali na své zážitky z období 70. a 80. let a často hovořili o tom, že je zhlédnutí výstavy inspirovalo k tomu, aby prohlédli půdy a šuplíky s drobnostmi, které připomínají historii jejich rodin, aby je mohli zdokumentovat a schovat pro své děti.

Velké poděkování patří všem studentům, kteří se do projektu zapojili, učitelům, kteří je přitom vedli, přípravnému výboru ve složení Jakub Zavřel, Markéta Ryšavá, Markéta Polanská, David Horňák a Pavel Košůtek a všem dalším, kteří tuto záslužnou aktivitu podporovali a pomohli realizovat.

A. Řezníčková

Na vernisáži zazněla česká hymna v podání Martiny Petrůjové

Na vernisáži zazněla česká hymna v podání Martiny Petrůjové

 

Jakub Zavřel prezentuje příběh, který objevil ve své rodině

Jakub Zavřel prezentuje příběh, který objevil ve své rodině

 

Exponáty s příběhy vzbudily zájem

Exponáty s příběhy vzbudily zájem

Další fotografie.

Foto: Iva Bekárková