V úterý 17. října se na průběhu slavení ročníkové mše svaté podíleli biřmovanci. Jejich příprava brzy vyvrcholí přijetím svátosti biřmování. Ke mši svaté si nacvičili scénku a provázeli ji písněmi.  Na závěr představili své biřmovací patrony, duchovní hesla, která si vybrali, a podělili se o své zkušenosti s přípravou na biřmování, kterou absolvovali.