O víkendu 13.–15. října se uskutečnila duchovní obnova biřmovanců na faře v Cholině, rodné farnosti otce Martina. Vedl ji bývalý jáhen z AG a nyní již novokněz otec Jan Berka. Obnovy se zúčastnilo kolem 30 biřmovanců a také několik jejich kmotrů.

Kromě promluv otce Jana, společných mší svatých, modlitby růžence, posvátného ticha během celé obnovy, jsme také pomohli v pátek odpoledne trochu zkrášlit místní farní zahradu. Počasí nám tento víkend opravdu přálo, a tak jsme mohli využít nádherné podzimně zbarvené hanácké krajiny k procházkám a intenzivnějšímu rozjímání a upevňování vztahu s Bohem.

Myslete na nás prosím v modlitbě, protože příprava jde do finále. Svátost biřmování přijmeme tento pátek v kostele sv. Mořice, z rukou otce biskupa Josefa.

Další fotografie.