Ve středu 11. 10. se sešli studenti, společně s učiteli i vedením naší školy, v aule AG, aby se podívali na slavnostní předání funkce prezidenta studentského parlamentu do rukou nově zvoleného prezidenta Jana Hermana. Celou slavností nás v roli moderátora provázel student 5. K Ondřej Pospíšil.

Ten celou inauguraci zahájil ve 14:00 a vyzval pana ředitele Košárka k pronesení několika slov. Hned po panu řediteli se chopil slova Dominik Skřička, který krátce zhodnotil jeho působení jakožto prezidenta a také poděkoval svému týmu. Následoval obřad skládání slibu a předávání ústavy, jehož atmosféru obohatil školní sbor AVE, který zazpíval studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Kamila Zbořilová, 5. K

0916

Další fotografie.