Z loňské primy jsme úspěšně postoupili do sekundy, škola se rozběhla, ale chyběl nám „adaptační pobyt“. Potřebovali jsme ve třídě nové zážitky, a tak jsme ve dnech 25. - 27. září 2017  vyjeli na třídní motivační výjezd na faru v Pačlavicích s třídní učitelkou a bratrem jáhnem. Chtěli jsme zjistit, jak jsme se změnili po prázdninách, jeli jsme si pro dobrou motivaci do práce v novém školním roce, pro nový impuls do studia i do života naší třídy.

V pondělí po příjezdu jsme všichni společně vařili bramborový guláš. Slzeli jsme nad cibulí, oškrábali jsme hromadu brambor a hlídali jsme šéfkuchaře Tadeáše, aby nespadl do hrnce. Večer jsme odložili mobilní telefony a měli jsme tak spoustu času společně hrát hry, zpívat, povídat si, smát se.

Úterním programem nás provázela paní učitelka Aranka Řezníčková. Hry a vzájemná komunikace nám pomáhaly hledat naše dobré vlastnosti, lépe se poznávat, domluvit se, spolupracovat, překonávat překážky, najít si své místo ve třídě, oceňovat se, děkovat si. Navzájem jsme se příjemně překvapovali a zjistili jsme, že k sobě máme mnohem blíže než ve škole.

Několik zážitků a postřehů od studentů: Prozkoumali jsme Pačlavice, žijí zde lidé, kteří se mračí, ale když promluví, jsou strašně milí ... Pamatuju si, jak jsme posunovali na rukách spolužáky … Nejvíce mě zasáhla hra Ostrovy ... Nezapomenutelná je soutěž o nejlepší bohyni ... Děkujeme jáhnovi Jirkovi, že se s námi tak hezky bavil a vymýšlel pro nás hry ...Vítejte u včerejší předpovědi počasí ... Zjistil jsem, že jsem prý humorný.

Středeční mlhavé ráno nelákalo příliš k vycházce, ale naše cesta v blátě a mlze měla krásný cíl – poutní místo Jezírko. Zazvonili jsme symbolicky na zvon, mlha se rozplynula a než jsme se vrátili na faru, už příjemně hřálo podzimní slunce.

Máme na co vzpomínat a víme, že až zase budeme potřebovat změnu, není vůbec špatné odjet na pár dní ze školy, pročistit si hlavu a strávit příjemný čas se spolužáky. Nezapomeňme na to!

Děkujeme jáhnovi Jiřímu Šůstkovi za vstřícnost, dobro a radost, kterou věnoval naší třídě. A děkujeme všem za pomoc a za podporu.

Lenka Pospíšilová

Další fotografie.