Učitelé AG měli v pátek 6. října 2017 možnost zúčastnit se semináře „Současné poznatky astronomie“. Seminář se konal v Sále kardinála T. Špidlíka ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje a pořádalo jej Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého.

Učitelé tak měli jedinečnou příležitost nejen aktualizovat své dosavadní poznatky z oboru astronomie, ale uvědomit si přesah poznatků z tohoto oboru do oblasti biologie, matematiky i teologie.

Na začátku prvního bloku semináře byli učitelé seznámeni s historií a posláním Vatikánské observatoře, jejímž místoředitelem je právě P. Pavel Gábor, SJ. Následovala část zabývající se současnými poznatky astronomie, metodami výzkumu, možnostmi života ve Sluneční soustavě a exoplanetami.

Další blok byl věnován konkrétním příkladům z oblasti astronomie využitelným ve výuce (nejen fyziky). Byl zde i prostor pro dotazy z řad účastníků semináře. Nezůstaly nezodpovězeny ani dotazy z oblasti kvantové fyziky.

Neméně zajímavá byla závěrečná část, věnující se vztahu astronomie, teologie a filosofie v minulosti i v současnosti. V této části byla také vysvětlena řada mýtů, vzniklých převážně až v 18. a 19. století a navzdory poznání přetrvávajících do dnešní doby.

„Seminář byl pro mě velkým osvěžením a povzbuzením do další práce, ocenil jsem nejen hluboké znalosti přednášejícího, ale i jeho schopnost poutavou formou předat poznatky druhým,“ zhodnotil seminář Jiří Rezek z CZŠ v Kroměříži.

„Fyzika a astronomie jsou fascinující vědní obory a otec Gábor o nich umí velmi poutavě mluvit,“ ocenil seminář Štěpán Bekárek.

Iva Bekárková

Další fotografie.