Novokněz brněnské diecéze P. Ladislav Bublan sloužil v úterý 3. října 2017 „ročníkovou“ mši svatou. Po mši svaté o. Ladislav uděloval novokněžské požehnání.

Další fotografie.