V rámci Studentských voleb, které organizuje vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, odevzdalo během 3. a 4. října 2017 svůj hlas 40 068 studentů z 281 škol. Mezi nimi byli i studenti 2. ročníku Arcibiskupského gymnázia. V hodinách společenských věd zrovna probírají ústavní právo, takže je nasnadě, aby nově nabyté znalosti uplatnili v praxi – při výběru politické strany, hnutí či koalice (z těch, které letos kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR); tento subjekt pak mohou volit "nanečisto".

Celkové výsledky (na všech školách zapojených do projektu) jsou následující: na prvním místě skončila Česká pirátská strana (24,52 %), na druhém místě ANO 2011 (11,88 %), na třetím TOP 09 (11,75 %).

A jak volby dopadly u nás? Ze 118 studentů přišlo k urně 58, což činí 49 % (o 2 % méně než celostátní průměr; škoda). Na prvním místě skončila KDU-ČSL (36 %), na druhém místě TOP 09 (26 %), na třetím ANO 2011 (16 %). Ke zdárnému průběhu voleb přispěla velmi dobrá spolupráce volební komise ve složení Šimon Kinc, Jan Smola, Anna Wagnerová, kterým za to patří dík. A nezbývá než vyslovit přání, aby – až jednou budou mít možnost přistoupit k opravdovým volbám – přišli volit i ti, kteří si na to zatím čas neudělali.

0879

0880

0881