Joint International Physics Summer School – Optics

Ve dnech 22. až 27. srpna 2017 se ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a italské Univerzity Insubria v Miláně konala v Olomouci „Letní škola optiky“.

Účastníky byli především studenti maturitního ročníku a studenti 1. ročníku VŠ. Českou republiku zastupovali 4 studenti, mezi nimi i žák tercie našeho gymnázia Šimon Sukup. Vzhledem k převaze italských studentů (25) byla jazykem přednášek i prezentací studentů „neutrální“ angličtina. Studenti měli možnost seznámit se s vědeckou prací ve Společné laboratoři optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR a na několik dní si výzkumnou práci pod dohledem pracovníků UPOL vyzkoušet.

Po zajímavých přednáškách o optických jevech a jejich aplikacích si studenti vybrali téma projektu, které zkoumali v laboratoři a výsledky následně prezentovali ostatním účastníkům a vyučujícím. Šimon si společně s italskými studentkami Franceskou a Valentinou zvolili téma „Polarizace a interference dvou kvantově provázaných fotonů s měřením Hong-Ou-Mandelowa efektu“.

Toto prázdninové soustředění nebylo jen možností získat nové znalosti, ale díky společenské a temperamentní povaze italských účastníků i příležitostí k poznání, že ke studiu patří i odpočinek a společenský život. Zúčastnění se shodli na tom, že škola optiky byla velmi přínosná, a proto ji můžeme zájemcům o rozšíření znalostí z oblasti optiky a praktického užití angličtiny vřele doporučit!