16. října 2017 pořádáme zájezd do městského divadla ve Zlíně na představení Noc na Karlštejně.

Studentské vstupné (sleva) – 100 Kč, 60 Kč na autobus, celkem tedy 160 Kč.

Odjezd v 17.45 od Justiční školy.

Zájemci se mohou hlásit v kabinetu češtiny.