Stejně jako v minulých letech tak i pro tento školní rok jsou do studentského klubu plánovány poutnické a cestovatelské přednášky a besedy nejrůznějších osobností: cestovatelů a poutníků, a to i z řad studentů a absolventů AG.

Stalo se již tradicí, že cyklus těchto přednášek zahajuje nový bratr jáhen. Tentokrát nezvítězilo téma „Texas“, ale bratr jáhen Jiří Šůstek upřednostnil besedu o svém ročním studijním pobytu v Irsku. Studenti, kteří zcela zaplnili bar, vyslechli přednášku s názvem „Rok bez hadů na zeleném ostrově sv. Patrika“ v úterý 19. září 2017. (Na Texas se můžeme těšit hned po Novém roce.)

0863

0864