I v letošním roce se naše škola zapojí do projektu organizace Jeden svět na školách – do Studentských voleb. Cílem je, aby se studenti na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Volby se uskuteční v úterý 3. 10. 2017 v odpočinkové místnosti vedle vrátnici, a to každou přestávku (do 6. vyučovací hodiny). Srdečně jsou zváni všichni studenti 2. ročníku.

A. Řezníčková