V úterý 12. září sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Jan Berka, který v loňském školním roce působil na AG jako jáhen. Mše svaté se zúčastnilo i šest studentů teologického konviktu. Mši svatou doprovázela zpěvem a hudbou schola AG.

Další fotografie.