V pondělí 4. září se na Arše v Rajnochovicích sjelo 81 nových studentů prvního ročníku, v čele s jejich třídními profesory.

Program byl od samého počátku nabitý, a tak se všichni hned po ubytování a úvodním slovu vrhli na první hry. Připravené aktivity byly velmi různorodé, a tak měl každý kromě prostoru na seznámení se svou třídou a třídním profesorem možnost poznat také studenty ostatních tříd. Pobyt byl také oživen návštěvou pana ředitele, pana vedoucího vychovatele a prezidenta SPAGu, kteří měli pro prváky připravené povídání a zároveň se jich i nováčci mohli zeptat, pokud je něco zajímalo. Nechyběla ani tradiční pěší pouť na Hostýn a společné slavení mše svaté spolu s otcem Martinem a novým bratrem jáhnem Jirkou, kteří byli po celou dobu tábora studentům nablízku. Seznamovák byl zakončen Galavečerem plným podařených scének v podání prváků, třeťáků, profesorů a vychovatelů. Velký dík patří všem, kdo se podíleli na vedení seznamováku, největší kus práce však odvedli studenti třetích ročníků, kteří program připravovali i realizovali.

Ve čtvrtek po mši svaté a po obědě se pak všichni studenti i vedoucí s neskrývaným nadšením vrátili zpátky do školy. :D

 

 

 

 

 

Další fotografie.