V pondělí 4. září se po období letních prázdnin znovu otevřely prostory naší školy a kmenové učebny se zaplnily studenty společně s jejich třídními učiteli. Po úvodní hodině se všichni shromáždili v kostele sv. Mořice, kde pro studenty našeho gymnázia a také pro žáky Církevní základní školy v Kroměříži celebroval slavnostní mši sv. olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Ve své promluvě zdůraznil, že důležité nejsou pouze známky a vědomosti, ale to, jací skutečně jsme a zda ve svém životě usilujeme o moudrost. Popřál všem přítomným úspěšné vykročení do nového školního roku a hodně Božího požehnání ve studiu. V závěru ředitel školy Mgr. Jan Košárek poděkoval všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu a zdárném ukončení rozsáhlé rekonstrukce na Domově mládeže AG.

Po mši svaté arcibiskup Jan Graubner požehnal před budovou školy nové devítimístné auto, které bude sloužit k přepravě studentů i zaměstnanců v rámci různých aktivit a akcí, které škola pořádá.

Poté se studenti i zaměstnanci školy přesunuli do nově zrekonstruovaných prostor domova mládeže, kde otec arcibiskup požehnal nové dřevěné kříže, které budou umístěny v každém studentském pokoji a nový obraz sv. Stanislava Kostky - patrona studentské mládeže, kterému je zasvěcena i jedna z kaplí naší školy. Za zpěvu scholy otec arcibiskup procházel domovem mládeže a požehnal všechny nově opravené místnosti a pokoje.

Další z etap rekonstrukce naší školy skončila, ale zdaleka nebyla etapou poslední. Nový vzhled postupně získají i učebny a další část domova mládeže.

Další fotografie.