Prázdniny jsou za námi, ale zdá se, že řada studentů nezahálela ani ve svém volném čase. Ve dnech 31. 7.–15. 8. 2017 uspořádalo Stojanovo gymnázium, Velehrad ve spolupráci s volgogradskou univerzitou Letní školu ruského jazyka ve Volgogradu.

Této výborné příležitosti ke studiu ruštiny využilo i šest studentů (a jedna učitelka) AG. Letecky se vypravili do dalekého Volgogradu (s mezipřistáním v Moskvě, kde se stihli projít nejen po Rudém náměstí). Každý den dopoledne se pod vedením univerzitních pedagogů intenzivně učili jazyku i ruským reáliím. Odpoledne a víkendy pak zasvětili návštěvám muzeí, výletům, procházkám, nákupům suvenýrů a poznávání ruské kuchyně. Mezi největší zážitky patřila prohlídka Památníku Bitvy o Stalingrad či celodenní výlet do Elisty, hlavního města Kalmycké republiky.

Ze čtrnáctidenního pobytu si odvezli nejen osvědčení o absolvování Letní školy ruského jazyka, ale hlavně množství zážitků a znalostí. Studenti byli spokojeni jak s úrovní výuky, tak s výbornou péčí organizátorů ze Stojanova gymnázia i volgogradské univerzity. „Bylo to úžasné. Největším přínosem pro mě bylo poznání Ruska a ruské kultury,“ zhodnotil pobyt na Letní škole ruského jazyka Lukáš Brada, student 2. B.

Podrobnější informace a fotografie najdete na https://www.facebook.com/Letní-škola-ruského-jazyka-2017-ve-Volgogradu-264015547344166/?ref=aymt_homepage_panel.

A. Řezníčková

Foto: T. Bárek, J. Petrová, A. Řezníčková


Zastávka na Rudém náměstí


Památník Bitvy o Stalingrad na Mamajevově mohyle


U sochy Buddhy v Elistě

Další fotografie.