Jako v předešlých letech budou mít studenti 1.–3. ročníku možnost navštěvovat nepovinný předmět anglickou konverzaci s rodilým mluvčím Lenem Verwoerdem. Zájemci se mohou zapsat do 18. 9. 2017 do tabulky na nástěnce naproti kabinetu AJ ve druhém patře, kde najdou i bližší informace.