V pondělí 22. 5. 2017 se ve studentském klubu na AG konala beseda se členy Společenství čistých srdcí (SČS). Pět zástupců Společenství spolu s otcem Markem Dundou studentům vysvětlili, oč se jedná, a poté zodpovídali případné dotazy, kterých nebylo málo.

Základem společenství je nejen snaha dodržovat šesté přikázání desatera, ale také žít čistý a pravdivý vztah se svými přáteli a blízkými a navíc se to tito členové snaží dávat najevo a svědčit o Bohu druhým. Následně měli studenti možnost rozhodnout se pro vstup do SČS.

Večer se pak konala mše svatá, při které mohli studenti, kteří se takto rozhodli, složit slib a následně každý z nich dostal stříbrný prstýnek na znamení tohoto rozhodnutí. Bylo to velmi pěkné a slavnostní, zvláště když členové společenství – i z řad studentů – přišli nové členy vřele přivítat.

Děkujeme otci Markovi a členům SČS, že si udělali čas, a umožnili nám stát se členy tak krásného společenství věřících.

Barbora Dvorská, 4.K