Studenti primy se sami přesvědčili o tom, že matematika je zajímavá a praktická. Probrali jsme téma o matematické statistice, ve kterém se studenti dozvěděli o výpočtu relativních četností, naučili se analyzovat i sestrojovat tabulky a grafy, vypočítat aritmetický průměr, modus a medián.

Následovalo vlastní statistické šetření. Studenti se rozdělili do dvojic, zvolili si téma, jež je zajímalo, k němu si vytvořili 2 až 3 otázky, které položili všem svým spolužákům. Odpovědi zpracovali do tabulek, spočítali četnosti, vytvořili sloupcové a výsečové grafy a zpracovali k nim komentář. Kde to bylo možné, spočítali také průměrné hodnoty. Ve třídě s dataprojektorem pak postupně ve dvojicích promítli výsledky svého šetření a představili je spolužákům.

Studenti o sobě zjistili zajímavé informace:

 • aktuálně nejoblíbenějším předmětem jsou biologie a zeměpis vyučované p. Hyánkovou
 • některému ze sportů se pravidelně věnuje 22 žáků, nejvíce z nich tanci;-)
 • nejoblíbenější značkou mobilu je HUAWEI, většina studentů s telefonem tráví 0 - 2 hodiny času denně, ale najdou se i tací, kteří uvedli více než 6 nebo 8 hodin denně
 • nejvíce žáků třídy se ve svém volnu věnuje 3 koníčkům (aktivitám)
 • přes týden spí studenti v průměru o 2 hodiny méně než o víkendu a počet hodin spánku se během týdne velmi liší – od 4 (!) do 9 hodin
 • 63 % žáků třídy pravidelně snídá, a pokud něco ke snídani pijí, je to hlavně čaj
 • většina žáků třídy se o zdravou stravu zajímá (67 %), ovšem jen 30 % si myslí, že jí doopravdy zdravě
 • průměrný primán vypije 1,38 litru tekutin denně a nejoblíbenější nápoje jsou džus, voda a čaj
 • 30 % žáků má jednoho sourozence a 27 % dva sourozence
 • pravidelně čte 60 % žáků, z toho nejvíce z nich čte romány
 • nejvíce žáků se narodilo v červnu a srpnu, nikdo naopak v květnu
 • nejvíce zaparkovaných aut v garážích rodičů má značku ŠKODA, nejčastější barva auta stříbrná a průměrný počet aut v rodinách je 1,5 ;-)
 • ze sedmi předložených druhů jídla by si nejvíce lidí vybralo pizzu
 • na domově mládeže bydlí 20 % třídy, pěšky chodí do školy 23 % a denně dojíždí 57 %, nikdo z nich však vlakem
 • 29 z 30 žáků primy má domácí zvíře, tudíž jako třída mají velice kladný vztah ke zvířatům;-)

Při závěrečném hodnocení ocenili primáni svou práci i nové zkušenosti:

„Tento úkol nám přinesl zkušenost ve spolupráci se spolužáky a také jsme se o nich dozvěděli něco nového.“

„Na tomto úkolu se nám líbilo, jak jsme se na tyto otázky ptaly ostatních spolužáků a mohli jsme si to říct z očí do očí. Psaly jsme to na papír, protože obě rády kreslíme a rýsujeme… to jsme si procvičily.“

„Procvičení trojčlenky, měření úhlů, procenta.“

Věřím, že praktické využití čísel a grafů bylo pro studenty přínosné, ať už v hlubším pochopení statistiky a jejího významu pro život, v procvičení práce s programy Word, PowerPoint, Excel (s tímto programem mnozí pracovali poprvé), v neposlední řadě také v prohloubení komunikačních a prezentačních dovedností a v posílení vztahů ve třídě.

Ludmila Váňová

 

 

 

Další fotografie.