V úterý 9. 5. 2017 se dvě družstva odvážlivců z AG rozhodla změřit své vědomosti a dovednosti s dalšími v soutěži mladých zdravotníků. Na jednotlivých stanovištích na ně čekaly náročné modelové situace zranění a nehod, jejichž řešení bylo bodováno odborným dohledem z řad pracovníků Českého červeného kříže.

Družstvo primy skončilo ve své kategorii z osmi družstev na krásném čtvrtém místě a družstvo sekundy na místě druhém. Všem zúčastněným děkujeme za jejich bojovnost a snahu a blahopřejeme ke krásnému výsledku.