V letošním roce se koná už 51. ročník celostátní přehlídky ARS POETICA – Puškinův památník. Studenti AG pod vedením J. Volkové se této soutěže účastní s mnohými úspěchy každoročně;  nebylo tomu jinak ani letos.

Krajské kolo se uskutečnilo v sobotu 29. dubna 2017. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to slovního a hudebního projevu. V kategorii slovního projevu získala Dominika Možná (3. B) 3. místo a Marika Tkáčová (1. B) ocenění ruského konzulátu; neztratili se ani Ondřej Lejsal (3. B), Lukáš Brada (1. B) a Tereza Slováčková (2. B), kteří zaujali nejen přednesenými texty, ale i vynikající výslovností. V kategorii hudebního projevu obsadily Martina Jochcová (2. B) a Kristina Marková (2. B) 2. místo, Adriana Žerníčková (2. B) obdržela zvláštní cenu ruského konzulátu. K úspěchu jmenovaných výrazně přispěl hudební doprovod Vojtěcha Pospíšila (2. B).

Proděkanka Pedagogické fakulty MU Simona Koryčánková v závěru přehlídky ocenila, že soutěžící jsou rok od roku lépe připravení a výrazně se zlepšuje výslovnost. Jak je vidět, studenti AG se v silné konkurenci rozhodně neztratili.

Aranka Řezníčková