Během postní doby měli studenti i zaměstnanci AG možnost přispět v rámci Postní almužny 2017 organizované Charitou ČR na různé sociální projekty.

Postní almužna z naší školy poputuje do Súdánu na pomoc lidem trpícím hladomorem. Pokladničky byly umístěny ve vestibulu, studentském klubu, v čajovně a také na tento účel přispěly některé třídy nebo jednotlivci. Celkem se na pomoc Súdánu vybralo 10 578 Kč.

Všem, kdo přispěli finančně nebo sbírku a potřebné podpořili modlitbou, děkujeme!

0533