V učivu fyziky pro sekundu jsou mimo jiné kapitoly věnované světelným jevům a vesmíru. Abychom tyto oblasti lépe poznali, vydali jsme se ve středu 19. dubna na exkurzi do brněnského planetária.

Program jsme zahájili v zatemněné místnosti přednáškového sálu, kde jsme zkoumali paprsky dopadající na zrcadlo, vodu nebo procházející skrz čočku. Dozvěděli jsme se, co mají společného odrazka na kole a špionážní letadlo a jak byla změřena první přesná vzdálenost Země od Měsíce. Na závěr nám lektorka ukázala pozorovatelnu s různými typy dalekohledů.

Náš program pokračoval v sále exploratoria komentovanou prohlídkou výstavy Říše mlhovin. Zkušený moderátor měl připravené pracovní listy s několika úkoly, které žáci ve skupinkách plnili. Na výstavě jsme obdivovali řadu velkoformátových fotografií úchvatných vesmírných objektů. Dozvěděli jsme se, kde se rodí i jak umírají hvězdy a získali jsme představu o složení, struktuře, stáří i velikosti vesmírných objektů za hranicemi Sluneční soustavy.

Exkurzi jsme zakončili v sále digitária přestavením Země pod palbou. Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí a návštěva největších astronomických observatoří světa. V představení Země pod palbou jsme se vydali na cestu časem i prostorem po stopách komet a planetek, z nichž některé prolétají v těsné blízkosti naší planety a při srážce ze Zemí by mohly způsobit celoplanetární katastrofu. V představení byl jedinečným způsobem zobrazen i průlet dvacetimetrového meteoroidu, který v únoru 2013 explodoval nad ruským Čeljabinskem.

Chladné počasí nám nedovolilo delší prohlídku vědecké stezky – několika interaktivních exponátů, jako je kaleidoskop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo spektroskop, které se nacházení v těsné blízkosti budovy planetária. Celá exkurze byla velmi zajímavá a poučná.