Ve středu 12. dubna se třída 1P vydala na exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci. Byl zde pro ně připraven bohatý program. V expozici Světlo a tma za pomoci zkušeného lektora poznávali co je to světlo, proč vidíme věci pod hladinou v jiném místě, než doopravdy jsou, jak fungují optické kabely a řadu dalších záhad. Shlédli několik poutavých experimentů a hravě zvládli vyplnit připravené pracovní listy.

Nejzajímavější částí exkurze byla prohlídka expozice Rozum v hrsti, kde řešili logické úkoly i zapeklité hlavolamy a šifry, nebo mohli vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku. Jediným zklamáním zde bylo, že jedna z nejoblíbenějších atrakcí muzea – gyroskop – byla mimo provoz.

Po krátké přestávce program pokračoval návštěvou místního planetária, kde se dozvěděli, proč se tělesa pohybují po obloze, jakým směrem se pohybuje Slunce, co způsobuje změny fází Měsíce a mnoho dalších informací. Díky jeho kopuli viděli bod, kolem kterého zdánlivě rotují všechny ostatní objekty a poznali, jak poloha Slunce ovlivňuje změny ročních období.

Program byl ještě doplněn krátkou výtvarnou aktivitou, takže si všichni domů odváželi obrázek svého hvězdného znamení nakreslený svítící barvou.

Jak exkurzi hodnotí samotní primáni? Program se mi líbil. V Pevnosti poznání jsem se dozvěděla spoustu nových zajímavých věcí. Byl to super výlet. Za další podobné výlety bych byla určitě ráda. Děkuji za tuto příležitost.