Společnou modlitbu křížové cesty ulicemi města Kroměříže v pondělí 10. dubna zahájilo slavení mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele, při které student naší školy Tomáš Sýkora přijal poprvé svátost eucharistie.

Poté se vydal průvod více než 200 studentů a farníků obou kroměřížských farností ulicemi Kroměříže. Jednotlivá zastavení ztvárňovali studenti Arcibiskupského gymnázia prostřednictvím živých obrazů doprovázených duchovním textem a podněty pro rozjímání. V nesení velkého dřevěného kříže se střídali kněží, studenti, farníci i řeholní sestry. Mezi jednotlivými zastaveními zněly duchovní písně pod vedením scholy AG proložené modlitbou růžence a Korunky k Božímu milosrdenství. Průvod došel až na nedalekou Barbořinu, kde výjevem posledního zastavení byla modlitba křížové cesty ukončena.

Poděkování patří paní vychovatelce Mgr. Mladě Akubžanové, která dramatická ztvárnění jednotlivých zastavení připravila a se studenty nacvičila. Pro účastníky byly také k dispozici texty k rozjímání modlitby křížové cesty s ilustracemi paní Kateřiny Sehnalové. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu společné modlitby ulicemi našeho města.

Další fotografie.