Ve dnech 7. až 9. dubna se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži konala postní duchovní obnova pro mládež. Vedli ji členové komunity CENACOLO, která se věnuje lidem se závislostmi. Duchovní obnovy se zúčastnilo okolo 60 mladých lidí.

Členové CENACOLA popisovali svou životní cestu, jak se dostali ke svým závislostem a následně do komunity. Přiblížili účastníkům život v jejich společenství od mezilidských vztahů až po vztah k Bohu. Oblíbené byly i jejich ukazovačky k písničkám.

Sobotní den vyvrcholil křížovou cestou školou a adorací vedenou členy CENACOLA. Celý víkend byl pak završen mší svatou na Květnou neděli v kapli Panny Marie.

Jiří David, 3.A