Ve středu 5. 4. se Kamila Zahradníčková zúčastnila okresního kola Středoškolské odborné soutěže se svojí prací na pomezí aplikované sociální psychologie a marketingu se zaměřením na fundraising. Kamila soutěžila v oboru č. 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Název „Jak si dnes najít partnera“, sice může svádět k poněkud jiné interpretaci, ale to by byla velká mýlka. Na její práci porota ocenila nejen odbornost a erudovanost, s níž k tématu přistupovala, ale též praktickou využitelnost v běžném životě. Její pojetí fundraisingu spolu s aplikací vybraných postupů Dr. Cialdiniho může skutečně pomoci při získávání nejen finanční podpory spoustě zajímavých neziskových projektů, které by samy o sobě nemohly nejen působit, ale ani vzniknout.

Zaslouženě okresní kolo vyhrála a můžeme jí držet palce v kole krajském, které se koná v Uherském Brodě.

Karel Gamba, konzultatnt práce