Každý školní rok v závěru postní doby rozzáří chodby a schodiště naší školy světlo svící studentů a zaměstnanců AG při křížové cestě školou. Letos jsme se společně modlili křížovou cestu v úterý 4. dubna. Osvětlený průvod vyšel z kaple sv. Stanislava a procházel školou i domovem mládeže až do horní kaple P. Marie, kde následovala společná mše svatá.

Do přípravy zamyšlení k jednotlivým zastavením se zapojili biřmovanci, ministranti, zástupci SPAGu, pedagogové a vychovatelé. Asi 150 účastníků křížové cesty naslouchalo duchovním podnětům a výzvám, které k nám promlouvají prostřednictvím Ježíšovy cesty na Kalvárii. Vrcholí doba postní a ještě nám zbývá několik dní, které můžeme využít ke ztišení a změně našich zvyků a postojů.

0461

0461

0461

0461

Další fotografie.