Ve dnech 31. března a 1. dubna se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži konala rekolekce pro rodiče a přátele školy. Vedl ji P. Marian Kuffa, který se na Slovensku věnuje lidem na okraji společnosti.

 

Pozvání na duchovní obnovu přijalo téměř 200 účastníků, kteří tak mohli vyslechnout slova P. Mariana a zároveň prožít dva dny v duchovním usebrání. Témata přednášek otce Kuffy byla zaměřena na výchovu, vztahy mezi dospělými a mladistvými, rozdíly mezi muži a ženami a na to, jak se vzájemně potřebují a doplňují.

Otec Marian vše vysvětloval na příkladech ze svého života, ze své každodenní praxe a jeho vyprávění bylo velice poutavé. Rodiče a další účastníci odjížděli z rekolekce velmi povzbuzení a obohacení o nové duchovní podněty pro svůj vlastní život.

Pro širokou veřejnost a obyvatele Kroměříže byla v sobotu večer připravena přednáška P. Mariana v Domě kultury. Svůj pobyt v Kroměříži zakončil P. Marian slavením mše svaté v neděli v 10.15 hodin v kostele sv. Mořice.

Další fotografie.