Od 24. března si mohou studenti a návštěvníci Arcibiskupského gymnázia prohlédnout zajímavou výstavu o Dr. Janu Šrámkovi. Monsignore Šrámek navštěvoval AG v letech 1880–1888. Ve veřejnosti je znám, jako zakladatel Československé strany lidové, ministr několika vlád v období první republiky a především jako premiér Československé exilové vlády v Londýně v době nacistické okupace. Výstava je umístěna v prostoru před dolní kaplí.