Nový liturgický rok začal 27. listopadu 1. nedělí adventní. Ve 20 hodin v kapli Panny Marie požehnal jáhen Jan Berka adventní věnce, které nám budou během doby adventní připomínat blížící se svátky narození Ježíše Krista.

Následující den jsme se o hlavní přestávce setkali ve vestibulu školy, kde školní kaplan P. Martin požehnal adventní věnec a krátce připomněl podstatu a smysl adventní doby a všem přítomným popřál pokojné a radostné prožívání tohoto období plného naděje a očekávání. Krátký obřad doprovodila svým zpěvem schola AG.

A jak můžeme prožít advent na AG? Od pondělí do středy se jednotlivé třídy střídají ve vedení rorátů v 7 hodin v kapli P. Marie a pak jsou zvány na snídani do čajovny. Ve vestibulu školy jsou k dispozici hvězdy s konkrétními úkoly, které postupně ozdobí adventní strom v kapli sv. Stanislava. V obou kaplích najdete malou brožurku Průvodce adventem, která obsahuje odkazy na liturgická čtení každého dne a krátká zamyšlení od známých osobností a duchovních autorů.

Od 12. prosince začneme v čajovně zdobit a balit perníčky pro pacienty v nemocnici na Malém Valu. Chceme je potěšit předvánoční návštěvou v pondělí 19. prosince a společně se s nimi pomodlit a zazpívat si.

K účasti na všech aktivitách jste srdečně zváni. Nabídek k prožití adventní doby je mnoho. Teď záleží na každém z nás, jak je využijeme…