V pátek 25. 11. se dvě studentky třídy 3.A Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnily finálového kola 6. Univerzitní olympiády ve Zlíně. Tato soutěž již tradičně probíhá v německém i anglickém jazyce a testuje nejen znalost samotného jazyka, ale i vystupování a prezentační dovednosti. Velmi cenná je i zkušenost z delšího projevu v cizí řeči před neznámým publikem a odbornou porotou. Toto obě studentky zvládly na výbornou!

Zuzka Zavadilová bodovala s prezentací o osobnosti Sidonie Nádherné z Borutína a odnesla si v německé sekci krásné 2. místo. Kamilka Zahradníčková se ve své prezentaci věnovala otázce, jak správně dělat prezentace a s tímto tématem obsadila v anglické části soutěže bezkonkurenční 1. místo.

Oběma studentkám patří velká gratulace!