V úterý 15. listopadu 2016 jsme si v hodině informatiky vyzkoušeli práci s mapou. Kdo si ale myslí, že jsme listovali v atlasech, ten se plete. Používali jsme k práci počítače a naše telefony.

Nejprve jsme se sešli s paní profesorkou Bekárkovou v učebně IVT, kde jsme si na počítači a v telefonech naplánovali trasu do Květné zahrady a zpět. Dostali jsme však i mapu vytištěnou, na které jsme zvýraznili naši cestu. Také jsme si vyznačili body zastavení, kde jsme měli za úkol udělat si ve dvojici selfie. Díky mapě v telefonu jsme pak průběžně zjišťovali a zakreslovali naši polohu.

U vchodu do Květné zahrady paní profesorka přikreslila každé dvojici do mapy 
zvláštní a originální bod, který jsme museli pomocí mapy najít sami. To bylo pro nás všechny „osudné“. Bloudili jsme a ztráceli jsme se. „Jedna dvojice chybí!“ ozvalo se, když jsme se sčítali u východu Květné zahrady. Čekali jsme v zimě a nemohli jsme volat jména ztracených kamarádů, abychom nerušili návštěvníky. Naštěstí jsme se nakonec všichni našli.

Další týden jsme v hodině IVT pracovali s fotkami a navzájem jsme si je prohlíželi.
Tyto hodiny práce s mapou jsme si moc užili.

Filip Straka, 1.P

Další fotografie.