Upozorňujeme studenty i vyučující, že ještě do konce měsíce listopadu si můžete v knihovně zakoupit starší učebnice jazykové, společenskovědné i přírodovědné. Ceny většiny knih do 10 Kč, objemnější publikace do 50 Kč. Vhodné i  pro příbuzné a kamarády. Neváhejte a přijďte nakoupit.

Vaše knihovnice