Jelikož poslední várce absolventů přípravy k biřmování byla tato svátost nedávno úspěšně udělena, zaujala jejich místo v roční přípravě nová skupina studentů AG, dychtivých prohloubit svůj duchovní život.

Tato příprava byla zahájena dne 11. listopadu na Přístavu v Rajnochovicích, kam jsme se vypravili brzy odpoledne. Bezprostředně po příjezdu jsme se ubytovali a následně se zúčastnili mše svaté v blízkém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Následovaly seznamovací hry, večerní modlitba a večerka.

„Buďte otevření!“ Tak znělo sobotní motto, a abychom mu dostáli, absolvovali jsme několik katechezí a diskusí ve skupinkách, ve kterých jsme debatovali o svých názorech na víru a svých osobních zkušenostech s ní. Abychom nezakrněli, zpestřili jsme si den brigádami a hrou na čerstvém vzduchu. Večer nás čekala opět mše svatá, úklid, večerní program a ukládání se ke spánku, tentokrát velmi pozdní.

Po nedělní snídani jsme se zúčastnili slavnostní mše svaté, po níž nás na Přístavu čekalo posezení u přehledu událostí, které se udály toho dne v historii, a horkého kakaa. Dopoledne jsme si dopřáli příjemný odpočinek, zkrášlený chumelenicí za oknem a vidinou brzkého nedělního oběda. Následně jsme se naposledy společně pomodlili, bylo nám uděleno novokněžské požehnání a pomalu jsme se začali navracet k domovu.

 Jsem si jistá, že i zbytek přípravy bude stejně příjemný jako tento víkend, a doufám, že až za rok staneme před otcem biskupem, bude nás tolik, kolik s přípravou začínalo.

Valerie Procházková, 4.K

0160