Duchovní obnova pro rodiče studentů AG proběhla ve dnech 11. a 12. 11. 2016. Setkání jsme začali slavením mše svaté v horní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie. Po jejím ukončení jsme se přemístili do příjemného prostoru studentského klubu, kde jsme byli přivítáni školním kaplanem a panem ředitelem.

Měli jsme možnost krátce se pozdravit i s ostatními rodiči, kteří přicestovali z různých krajů Moravy i Čech. Společně jsme pak uvítali přednášející MUDr. Marii Svatošovou, lékařku, spisovatelku a publicistku, zakladatelku a vůdčí osobnost českého hospicového hnutí, která duchovní obnovu vedla. 

Program byl časově rozvržen do jednoho přednáškového oddílu v pátek a dvou přednáškových oddílů v sobotu, vždy s prostorem pro modlitbu a rozjímání daného slova přednášející. Její jemně porcelánový hlas sděloval krátce a výstižně pravdy víry se zřetelem na bezvýhradnou důvěru a odevzdanost ve vedení Duchem svatým. 

V sobotu odpoledne byl během krátké besedy časový prostor i pro dotazy týkající se práce a zkušeností paní doktorky. Duchovní obnovu zakončil modlitbou a požehnáním P. Martin Sekanina, kterému děkujeme za moderování během obou dnů i za udílené svátosti. Dík patří také pastoračním pracovnicím, tetě Martě a pracovníkům jídelny za vzornou péči o nás.

Vítek a Hanka Pořízkovi