Привет из Санкт-Петербурга / Posíláme pozdrav z Petrohradu!

,, Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví,” je citát bývalého britského politika, premiéra Spojeného království, spisovatele a držitele Nobelovy ceny za literaturu, Winstona Churchilla. Myslíme, že opravu výborně vystihuje fakt, že tvrdá práce a úsilí se vyplácí. Proč jsme vybraly citát zrovna od britského spisovatele? Má to spojitost s tím, o čem se dočtete.

Nejprve bychom se ale rády představily. Jmenujeme se Jana a Irena Košťálovy a jsme absolventky AG v Kroměříži. Letos jsme úspěšně odmaturovaly a naše další studium pokračuje v zemi, ve které by si studium i život pravděpodobně málokdo dokázal představit. V současné době jsme studentkami Petrohradské státní univerzity, nejstarší a druhé největší vysoké školy v Ruské Federaci. Univerzita byla založena roku 1724 Petrem I. Momentálně zde studuje více než 30 tisíc studentů na 24 fakultách a pracuje přes 12 tisíc zaměstnanců, z toho 6 tisíc pedagogů. K zaměstnancům Petrohradské státní univerzity patří držitelé různých cen včetně Nobelovy a mezi významné absolventy patří ruský prezident Vladimir Putin, vědec Dmitrij Mendělejev, hudební skladatel Igor Stravinskij, a další. Jádrem školy je historická budova Dvanácti kolejí sídlící na Vasiljevském ostrově.

Proč jsme se rozhodly právě pro studium v Rusku? Jsme přesvědčené, že cizí jazyk je možné se naučit nejlépe v zemi, kde je úředním jazykem. Vždy jsme chtěly studovat angličtinu, nikdy jsme ale nevěděly, jakou profesi si zvolit, proto bylo gymnázium ideální volbou. Rozhodly jsme se pro studium na Arcibiskupském gymnáziu, protože škola dokáže výborně připravit studenty nejen ke studiu na vysoké škole, ale obecně k životu dospělého člověka. Ti získávají všeobecný přehled a zjišťují, co by vlastně chtěli v životě dělat, které obory je zajímají a čím by chtěli svůj život naplnit. Nutno podotknout, že právě díky AG jsme si ujasnily, jaký obor si na univerzitě vybrat a co očekáváme od další životní kapitoly. Zjistili jsme, že to, co nás nejvíce baví je nejen angličtina, kterou studujeme prakticky celý život, ale také úřední jazyk Ruské Federace - ruština. Na gymnáziu nás učila rodilá mluvčí, paní Elena Volkova, s jejíž pomocí jsme se umístily v různých mezinárodních i národních soutěžích, úspěšně odmaturovaly, a také zjistily, že ruština je dalším jazykem, v jehož studiu bychom rády pokračovaly. Úspěchy v těchto soutěžích a mezinárodní cambridgeská zkouška z anglického jazyka C1 Advanced (CAE) nám otevřely dveře na jednu z nejlepších ruských a evropských univerzit. Poděkování patří ale také paní Svatavě Hrdé, pod jejímž vedením jsme během čtyřletého studia na AG navštěvovaly přípravné kurzy k anglickým zkouškám FCE a CAE, které jsme úspěšně stihly složit během studia.

Na vysoké škole sice studujeme ,,pouze” angličtinu a literaturu, ale do učebního plánu našeho oboru je zahrnuta spousta praktických hodin ruštiny, díky nimž v podstatě studujeme oba jazyky - anglický i ruský. Přednášky a praktická cvičení angličtiny jsou vyučovány v anglickém jazyce, ruština a lingvistika v ruském.

Bohužel kvůli zhoršené epidemické situaci v Petrohradu musíme zatím studovat distančně, nicméně je to částečně také z toho důvodu, že spousta cizinců nestihla přiletět do Ruska, protože čekají na víza a pozvání, které jsme my naštěstí obdržely v půlce srpna, a tak jsme v Petrohradu již od 28. srpna. Vzhledem k tomu, že na univerzitě studuje velké množství cizinců, jsme měly možnost poznat studenty nejen z nejrůznějších ruských měst, ale také z Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Číny, Ukrajiny nebo Ázerbajdžánu. S některými zatím pouze v online prostředí, s jinými osobně.

Petrohrad je kulturním střediskem zapsaným v seznamu UNESCO a město s neuvěřitelnou historií. Nachází se zde nepřeberné množství celosvětově známých památek - slavný Zimní palác na Palácovém náměstí, který je jednou z částí muzea Ermitáž, Petropavlovská pevnost na Zaječím ostrově, Katedrála svatého Izáka, socha Petra Velikého známá jako Měděný jezdec, 4,5 km dlouhý Něvský prospekt, Chrám Vzkříšení Ježíše Krista neboli Chrám Spasitele na Krvi, ale také Palác s Velkou Kaskádou nacházející se v Petrodvorci.

Sankt-Petěrburg je nepochybně jedním z nejkrásnějších evropských měst, podobný italským Benátkám a nizozemskému Amsterdamu, které se pyšní bílými nocemi a otevíráním padacích mostů. Pokud zrovna neplánujete studovat v Rusku, doporučujeme město alespoň navštívit, určitě nebudete litovat.

Co se studia na AG týče, byly jsme velmi spokojené, a proto všem, kteří váhají s výběrem střední školy, bychom rády vzkázaly, že studium na AG bylo skvělé, prožily jsme úžasné 4 roky a školu doporučujeme všema deseti. Myslíme, že stejně jako my, získáte spoustu zkušeností, zážitků a studium si užijete. Budete určitě spokojení, jako my v Petrohradu.

Absolventky Irena a Jana Košťálovy

3961