V úterý 5. října měli studenti i zaměstnanci školy možnost účastnit se mše sv., kterou sloužil novokněz P. Dominik Kovář. Pochází z Lidečka, jako jáhen působil ve farnostech Bílovice a Březolupy. Nyní slouží jako kaplan ve farnosti Holešov.

Ve své promluvě vybídl přítomné, aby si v tomto měsíci často prohlíželi rodinné album Svaté Rodiny, kterým je modlitba růžence. Na závěr P. Dominik udílel novokněžské požehnání.

3941

3941

3941

3941

3941

3941

3941