Od pátku 18. 11. do neděle 20. 11. probíhala na Hostýně duchovní obnova zaměstnanců AG. Obnovu vedl otec Marcel Javora a tématem bylo vzhledem ke končícímu roku milosrdenství právě Boží milosrdenství. Otec Marcel ve čtyřech promluvách rozebral různé aspekty tématu.

Hodně pracoval s texty papeže Františka a s praktickými příklady ze své dlouhé kněžské praxe. Probral vztah milosrdenství a spravedlnosti, objasnil skutečnost, že s končícím rokem milosrdenství Bůh nepřestává být milosrdný a probral velmi věcně i vztah milosrdenství, svátosti smíření a eucharistie. Na konkrétních textech písma pak ukázal vztah milosrdenství a Božího slova. Duchovní obnovy se zúčastnilo 23 zaměstnanců AG a jejich blízkých. Organizaci obnovy měl pečlivě připravenu otec Martin Sekanina s bratrem jáhnem Janem Berkou. Ubytování a stravování bylo v příjemném prostředí poutního domu. Přestože po dobu obnovy panovalo klasické deštivé a větrné listopadové počasí, věřím, že všichni účastnící odjížděli duchovně i duševně posíleni.

Mgr. Štěpán Bekárek

Další fotografie.