Ve středu 1. září se opět budova naší školy zaplnila studenty a vyučujícími. Třídní učitelé se setkali se svými žáky v kmenových učebnách a poté se přemístili do kostela sv. Mořice.

Slavnostní mši sv. na zahájení školního roku pro studenty našeho gymnázia i pro žáky Církevní základní školy celebroval Mons. Antonín Basler, pozvání přijali také kněží, kteří na AG vykonávali jáhenskou službu, P. Ondřej Talaš a P. Filip Hochman.G 

Biskup Antonín se ve své promluvě zamýšlel nad symbolem kříže a přítomným předložil různé pohledy a významy, které nás mohou inspirovat během prožívání právě začínajícího školního roku.

V závěru mše sv., kterou doprovodila svým zpěvem schola AG, ředitel školy Mgr. Jan Košárek zvláště přivítal 32 primánů a 93 studentů 1. ročníku a popřál jim hodně zdaru v novém školním roce. Všechny přítomné vyzval k aktivnímu přístupu ke studiu, prožívání volného času, k zájmu o společenské dění a zapojení se do prospěšných aktivit.

Po mši svaté o. biskup požehnal další nově zrekonstruované prostory AG.

Budova školy opět ožila plným školním provozem v pondělí 6. září, kdy se studenti vrátili do školních lavic ze seznamovacího tábora a z dalších společných pobytů.

3861

3861

3861

3861

3861

3861

3861