Ve středu 30. června se naposled v tomto školním roce setkali studenti, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci školy na společné mši svaté v kostele sv. Mořice.

Děkovnou bohoslužbu sloužil školní kaplan P. Petr Káňa, koncelebrovali P. Filip Hochman a P. Ondřej Talaš. O. Filip v promluvě připomněl studentům, že každý z nás je živým kamenem, který spoluvytváří naši školu a na nás záleží, jak k celé stavbě budeme přispívat.

V závěru mše sv. ředitel školy Mgr. Jan Košárek předal cenu ředitele školy Kristýně Bulvasové ze třídy 5.K za úspěchy v olympiádách, soutěžích a aktivní zapojení do Debatního klubu a vylosoval studentku Nikol Valeriánovou ze třídy 1.P, která obdržela cenu v rámci soutěže v propagaci naší školy.

Před závěrečným požehnáním P. Petr Káňa poděkoval za celoroční jáhenskou službu P. Filipu Hochmanovi a předal mu jménem všech zaměstnanců nový kněžský ornát a popřál mu vše dobré na jeho novém působišti v Rajnochovicích.

Slavnostní mši svatou doprovodil svým zpěvem školní sbor Ave pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.

Během mše sv. se konala sbírka, která činila 17 000 Kč a byla použita pro postižené oblasti tornádem na jižní Moravě a také pro těžce nemocnou Anežku.

Po mši svaté studenti obdrželi svá vysvědčení za celoroční studijní úsilí.

3847

3847

3847

3847

3847

3847

3847

3847

Další fotografie.