V prvním listopadovém týdnu Církev vybízí věřící, aby více mysleli na všechny zemřelé a duše v očistci. Již koncem října měli studenti i zaměstnanci školy možnost napsat jména svých blízkých zemřelých na plakát vedle učebny náboženství.

V úterý 1. listopadu v kapli P. Marie byla za všechny zemřelé studenty, učitele, zaměstnance AG a také za všechny naše blízké zemřelé obětována mše svatá. Kaple zaplněná do posledního místa byla důkazem toho, že si uvědomujeme důležitost modliteb za ty, kteří nás předešli do věčnosti.

V dušičkovém týdnu také studenti každý den večer společně navštěvují kroměřížský hřbitov a zpívají a modlí se za zemřelé. Vydávají tím také svědectví všem náhodným návštěvníkům hřbitova o nadpřirozeném pohledu na skutečnost smrti a smyslu života.

Další fotografie.