Termín: úterý 20. 12. 2016
Program: komentovaná prohlídka v lokalitě zámku a zámecké zahrady Schönbrunn, komentovaná prohlídka historického centra Vídně, návštěva vánočních trhů u vídeňské radnice, centrum G3
Cena: 480 Kč, platba při přihlášení
Platba a další informace: kabinet NJ u paní Svobodové.
Přednost mají studenti, kteří minulý rok ve Vídni nebyli.