V úterý nám začínaly podzimní prázdniny a jakožto vzorní studenti jsme je chtěli náležitě využít. Po nejistém domlouvání se nakonec našla skupinka třeťáků z Domova mládeže, kteří si udělali čas a jeli navštívit otce Josefa Slezáka do Jevíčka.

Někteří z nás byli čerstvě naplněni Duchem svatým z biřmování a o to více jsme byli veselí a do všeho zapálení. Kromě práce, které bylo nejvíce zapotřebí, jsme tyto dny prožili i duchovně. Jednou nás dokonce otec vzal na procházku po okolí, abychom se pokochali nádherou zbarveného podzimu. Myslím, že to byly dny plné smíchu a radosti a každý z nás jsme je hezky prožili. Neopomenu také poděkovat našim vychovatelům s. Iris a panu Součkovi, kteří to celé dali dohromady a skvěle nám po celou dobu vařili. Všichni se moc těšíme na další návštěvu Jevíčka.

Marie Pavlasová