V úterý 25. října přijalo 42 studentů Arcibiskupského gymnázia z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera svátost křesťanské dospělosti.

Slavnostní bohoslužby v kostele sv. Mořice v Kroměříži se účastnili rodiče studentů, příbuzní, přátelé a také mnoho kněží z farností biřmovanců. V úvodu školní kaplan P. Martin Sekanina představil každého z biřmovanců a uvedl farnosti, z kterých studenti pocházejí. Arcibiskup Jan ve své promluvě poděkoval za dopisy, ve kterých biřmovanci popisovali průběh přípravy na biřmování a také sdíleli zkušenosti se svou cestou k Bohu a povzbudil k pozornému vnímání působení a vnuknutí Ducha svatého v našem životě. Slavnostní liturgii doprovodila svým zpěvem schola AG. Na závěr biřmovanci poděkovali o. Martinovi a vedoucím jednotlivých skupinek za celoroční přípravu, která předcházela přijetí svátosti biřmování.

Přejeme všem studentům, kteří tuto svátost přijali, stálou ochotu a vnímavost k podnětům Ducha svatého v jejich životě a vytrvalost v dobrém.

Video z akce.

Fotografie Zuzany Zavadilové

Fotografie Ivany Kopcové

Fotografie Ivy Bekárkové.