je projektem mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů žáci školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Projekt naším žákům také umožní krátkodobé pobyty na partnerských školách.

V letošním školním roce jsme na AG zahájili takové projekty dva. Jedním z nich je Climate Change Agents, který se zaměřuje na vliv člověka na životní prostředí a možnosti, jak jej chránit a snižovat dopad jeho činnosti nejen na naše nejbližší okolí, ale také na celou planetu.

Studenti a žáci ze škol ve Španělsku, Itálii, Řecku, Estonsku a Polsku se společně se studenty z AG zaměří na to, jak zvýšit povědomí svého okolí o ochraně životního prostředí.

Prostřednictvím nejrůznějších aktivit se budou učit, co všechno lze dělat pro ochranu toho, co je pro nás tak důležité, a co je potřeba uchovat pro příští generace: čisté a zdravé životní prostředí.

Pokud nám to COVID-19 umožní, vycestujeme postupně do výše zmíněných států. Prozatím se budeme vídat na videokonferencích, plnit úkoly online a seznamovat se přes sociální sítě a platformy, např. eTwinning.

Projekt je určený především pro mladší studenty, kteří takto budou moci získávat zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce, a především budou motivováni učit se cizím jazykům.

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde.

Mgr. Svatava Hrdá a Mgr. Ludmila Fridrichová
(koordinátorky projektu)