V úterý 6. října jsme společně s otcem biskupem Hrdličkou měli slavit výročí posvěcení kaple Panny Marie a při té příležitosti měly být požehnány opravené varhany.

Z důvodů zavedení distanční výuky však tuto slavnost odkládáme na dobu, kdy budeme opět všichni spolu. Oprava varhan je dobrým důvodem k velké oslavě, proto počkáme a slavit budeme všichni společně jako velká rodina AG.

Varhany jsou nyní opraveny a uvedeny do zkušebního provozu. K jejich doplacení nám nyní chybí "jen" 218 000 Kč z celkové částku 718 000 Kč. Děkujeme všem podporovatelům a opět prosíme o příspěvek.

3027 varhany