Cyklus cestovatelských besed zahájil v AGbaru 14.9.2020 náš školní kaplan otec Petr Káňa. O prázdninách chtěl sice putovat do Medugorje, ale koronavirové okolnosti mu v tom zabránily.

V přednášce s názvem „ Za 8 dní téměř 800 km“ nám popsal průběh své cyklopouti do Mariazell a pak zpět domů, ale přes další poutní místa v Čechách (např. Svatá Hora, Číhošť). Přiznal, kolik s sebou vezl (zbytečné) literatury a další „zátěže“.. Všichni přítomní ocenili otevřenost ohledně popisování obtíží, které se na cestě vyskytly, a odměnili otce Petra na konci velkým potleskem. Zaslouženě obdržel několik balíčků oblíbených želé medvídků.

V pondělí 21.9. proběhla další cestovatelská přednáška. Tentokrát mezi nás zavítala naše absolventka Mgr. Veronika Tomečková. Strávili s přítelem Mikulášem půl roku v Chile, kam odletěli v listopadu loňského roku netušíc, co nastane za několik měsíců. Kromě toho, že na několika místech „dobrovolničili“ (např. na farmách, či v restauracích), navštívili i mnohá turisticky atraktivní místa v Andách jak ze strany Chile, tak Argentiny (Mount Fitz Roy, Torres del Paine). Koncem února je sice urgentní telefonáty z domova měly přimět k návratu domů z důvodu horšení se koronavirové situace, ale pak už nebyla místa v repatriačních letech, takže se vraceli až po uvolnění situace v polovině června. V každém případě se ještě chtějí do Jižní Ameriky vrátit..

3568

3568

3568

3568